Bestyrelseshonorarer og tidsforbrug (e-bog)

Hvad kan man egentlig tjene som bestyrelsesmedlem?  

Her får du alle svarene:

✔️ Mine bestyrelseshonorarer - og honorarerne i de danske bestyrelser generelt

✔️Værktøjer, hvor du kan beregne dine egne honorarer

✔️Tidsforbruget i den typiske bestyrelse

Nyibestyrelsen.dk - Bestyrelseshonorarer og tidsforbrug